De Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen (RTHF) is na consultatie gepubliceerd: is de eigen bijdrage van 1.000 euro per woning het waard?

Sinds mei dit jaar kunnen investeerders in flexwoningen voor het sociale segment zich melden voor de Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen, voorheen de Financiële Herplaatsingsgarantie. Dit is een garantie van het Rijk en gemeenten samen, waarvoor het Rijk 220 miljoen beschikbaar stelt om versneld 30.000 nieuwe flexwoningen te realiseren. In oktober werd de regeling ter consultatie aangeboden. Naar aanleiding daarvan heeft een wijziging plaatsgevonden in de voorwaarde voor de plaatsingstermijn. Op 13 december 2023 is de regeling gepubliceerd. Om gebruik te maken van de garantie, kunnen investeerders in flexwoningen een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen is één van de instrumenten die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in stelling brengt om de bouw van flexwoningen te stimuleren. De RTHF is een garantie waarmee woningcorporaties die investeren in flexwoningen het herplaatsingsrisico kunnen mitigeren. Het risico dat er geen nieuwe locaties worden gevonden na de eerste exploitatieperiode kunnen hiermee deels worden afgedekt. Als de flexwoning onder een bepaald garantiebedrag moet worden verkocht, dan wordt 60% van het verschil gedekt door het Rijk en 25% door de betrokken gemeente. De woningcorporatie betaalt een eenmalige bijdrage van €1.000 per woning om de RTHF af te sluiten. Maar, is een aanvraag voor de RTHF die eenmalige bijdrage van 1.000 euro per woning voor woningcorporaties waard?

Is de RTHF de eigen bijdrage van 1000 euro waard?

Om deze vraag te beantwoorden is op basis van een fictief flexwoonproject berekend of de bijdrage van 1.000 euro in verhouding staat tot de geboden dekking. Daaruit blijkt dat hoe conservatiever het risicoperspectief van de woningcorporatie, hoe groter het positieve effect op het rendement. Daarmee is de RTHF een interessant aanbod voor woningcorporaties die investeren in flexwoningen. Een uitgebreide toelichting op de optimale inzet van de Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen, de fictieve berekening en de conclusies lees je in het artikel van Siddarth Khandekar.