2.000 flexwoningen voorlopig gegund

Op dinsdag 15 november 2022 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht voor levering van 2.000 flexwoningen voorlopig gegund aan 9 inschrijvers. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge geeft hiermee een impuls aan het verhogen en versnellen van de bouwcapaciteit van flexwoningen.

Om tot deze versnelling te komen had minister De Jonge het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2.000 flexwoningen. Via een openbare procedure kon er worden ingeschreven op 42 percelen van 48 woningen. Uiteindelijke hebben 19 (voornamelijk) Nederlandse leveranciers zich ingeschreven. Na bekendmaking is er een bezwaartermijn van 20 dagen. Na het verstrijken van deze periode is de definitieve gunning op 6 december 2022.

Vanaf 6 december kunnen de leveranciers aan de slag, de woningen worden in 2023 geleverd. Zij worden vervolgens doorgeleid naar gemeenten en woningcorporaties die locaties beschikbaar hebben gesteld.

Doel van de aanbesteding

De aanbesteding beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. De versnelling komt voort uit het parallel schakelen van de aanbesteding en het aandragen van locaties door gemeenten en corporaties. Uitgangspunt is dat corporaties de woningen na de inkoop afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast heeft grootschalige inkoop via één vastgoedorganisatie met inkoopexpertise de mogelijkheid geboden te standaardiseren waardoor levertijden worden verkort.