Communicatietoolbox Bijzonder gewoon wonen

Nog te vaak zijn er zorgen over de uitstraling, de eenzijdigheid van bewoners en de inpassing van flexwoningen in een bestaande wijk. Dit staat de ambitie in de weg om in de komende jaren 37.500 flexwoningen te realiseren. In de ideale situatie worden flexwoningen beschouwd als een normale woonvorm en een goede oplossing voor een brede groep mensen die een woning nodig heeft. Ook staan omwonenden welwillend tegenover flexwoningen, waardoor er weinig weerstand is en ze eenvoudiger en sneller gerealiseerd kunnen worden.

Om dit te bereiken is een onderscheidend verhaal ontwikkeld, in woord en beeld, waarmee we nieuwe, positieve associaties creëren bij het algemeen publiek, decentrale overheden en stakeholders. Dit verhaal en beelden die een gezicht geven aan toekomstige bewoners vind je in deze communicatietoolbox.

Voel je vrij om keyvisuals en copy te gebruiken in jouw communicatie over flexwoningen. En laat je inspireren door de 10 communicatie tips & tricks. Wil je in dezelfde communicatiestijl maatwerk laten ontwikkelen? Neem dan gerust contact op met DPI, het communicatiebureau dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dit verhaal ontwikkelde.

Tips & tricks voor communicatie over flexwoningen

Hieronder 10 tips & tricks hoe je het best met inwoners communiceert over flexwoningen.

 1. Kies voor gebiedsbranding
  Ontwikkel een aansprekend merkconcept met een passende naam dat tot de verbeelding spreekt. Vertel over de opzet en kwaliteiten van de wijk, zoals groene hoven en voorzieningen in de buurt. Mensen gaan het hebben over de wijk, niet over de type woningen.
 2. Maak het persoonlijk
  Kies voor een mix van bewoners en geef hen een gezicht. Dat maakt het persoonlijk. Benoem dat flexwoningen ook een oplossing bieden voor iemand die dicht bij jou staat, zoals je vader, moeder, opa, oma, broer, zus, zoon of dochter. In de communicatietoolbox staan zeven karakters die je hiervoor kunt gebruiken. Kies de karakters die daadwerkelijk kans maken op een woning.
 3. Maak het concreet
  Het is prettig als het duidelijk is. Hoe zien de woningen eruit, hoe lang blijven ze staan, welke bewoners komen in aanmerking en hoe lang kunnen zij er blijven wonen?
 4. De kracht van de herhaling
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde in samenwerking met DPI een nieuw verhaal, in woord én beeld. Gebruik het beeldmerk ‘Bijzonder gewoon wonen’ en pas het toe op een wijze die past bij jouw project. We doen het samen en met elkaar dragen we hetzelfde uit.
 5. Klare taal
  Houd het simpel en kies je woorden zorgvuldig. In de communicatietoolbox vind je voorbeeldteksten die richting geven aan de wijze waarop je kunt communiceren over flexwoningen.
 6. Timing is het sleutelwoord
  Neem omwonenden vanaf het begin mee in het proces. Als je open en eerlijk bent en laat zien dat je inwoners serieus neemt, dan stuit je op minder weerstand. Meer informatie over participatie vind je in het participatiedocument.
 7. Laat je zien
  Informeer bewoners en omwonenden regelmatig per post of email, maar organiseer ook inloop- en informatiedagen zodat je persoonlijk kan worden benaderd. Burgers waarderen het als zij een vast contactpersoon hebben voor vragen, met een rechtstreeks telefoonnummer.
 8. Verspreid je ideeën
  Laat zien wat je plannen zijn. Op locatie, maar ook in een lokale krant kun je goed in beeld brengen voor wie je flexwoningen inzet op tijdelijke locaties en hoe die woningen eruit (kunnen) zien.
 9. Geleerde lessen
  Er zijn diverse projecten met flexwoningen succesvol gerealiseerd. In het realisatieboek vind je informatie over die projecten, maar ook inspirerende interviews met betrokkenen. Het zijn zinvolle, geleerde lessen, over onder andere communicatie met omwonenden.
 10. Deel een positief geluid
  Communicatie eindigt niet bij de oplevering van flexwoningen, dus communiceer ook enige tijd na de oplevering over het project. Laat bijvoorbeeld zien op welke wijze de woningen zijn geïntegreerd in de bestaande wijk en laat bewoners en omwonenden vertellen over hun ervaringen. Met elkaar werken we aan een positief imago.

In de communicatietoolbox vind je diverse teksten en afbeeldingen die je goed kunt inzetten tijdens participatieprocessen over flexwoningen. Hoe je participatie opzet en waar je op moet letten, vind je in het participatiedocument.