Maximale hypotheek op basis van woningwaarde (LTV)

In de tijdelijke regeling hypothecair krediet is bepaald wat het maximale hypothecair krediet mag zijn op basis van de waarde van de woning. Vanaf 1 januari 2018 is dat 100%.

Afwijken van de norm

De hypotheekaanbieder kan in een aantal situaties hiervan afwijken:

  • Als er een restschuld is ontstaan bij de verkoop van een woning, mag deze restschuld worden meegefinancierd in een nieuw hypothecair krediet.
  • De kosten van energiebesparende voorzieningen mogen worden meegefinancierd. De totale hypotheeklening mag in dat geval niet meer bedragen dan 106% van de woningwaarde.
  • Bij oversluiten als het nieuwe hypothecaire krediet niet hoger is dan het eerdere hypothecaire krediet plus oversluitkosten.
  • Als de financieringslast van een hypothecair krediet substantieel lager is dan de maximaal toegestane financieringslast.
  • Bij het betalen van achterstallige betalingen aan de Vereniging van Eigenaren, als de betalingsachterstand de waarde van de woning negatief beïnvloedt.
  • Als voor een noodzakelijke woningverbetering het risico op een restschuld wegvalt door een gemeentelijke regeling voor noodzakelijke woningverbetering.
  • Als er voorzieningen komen voor noodzakelijke woningverbetering die leiden tot een daling van de verhouding tussen de hoogte van het totale hypothecaire krediet en de waarde van de woning.

Meer informatie

  • Artikel 5 Tijdelijke regeling hypothecair krediet