Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Nibud-normen)

De maximale hoogte van een hypothecair krediet is afhankelijk van het inkomen en de woningwaarde. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) brengt jaarlijks een onafhankelijk advies uit, op basis waarvan de inkomensnormen worden vastgesteld. Het Nibud berekent voor het advies hoeveel een huishouden per maand maximaal op een verantwoorde manier kan uitgeven aan hypotheeklasten. 

Ook bevat deze tijdelijke regeling regels om de maximale hoogte van het krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast te stellen. Naast algemene regels beschrijft de regeling wanneer hiervan naar boven kan worden afgeweken (maatwerk).