Het tekort aan studentenwoningen blijft toenemen

Het tekort aan studentenwoningen is in een jaar toegenomen met 4.500. Daarmee is het totale tekort opgelopen tot 26.500 studentenwoningen. Zo blijkt uit de vandaag verschenen Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS) 2021 van Kences. De steeds hogere toestroom van internationale studenten is de belangrijkste reden voor het toenemend studentenaantal. Ook neemt het aantal Nederlandse universitaire studenten toe, die vaker vaker op kamers dan mbo- en hbo-studenten wonen.   

Hans Ton is directeur Wonen bij het ministerie van BZK en betrokken bij de studentenhuisvesting. “Het groeiende aantal uitwonende studenten maakt dat er meer inzet nodig is voor de bouw van woningen voor studenten in studentensteden. We werken sinds 2018 samen aan het huidige landelijk Actieplan om de vraag en het aanbod in 2028 in balans te brengen. Die samenwerking heeft geleid dat er lokale afspraken zijn gemaakt over aantallen toe te voegen studentenwoningen. Daar moeten nu concrete projecten uit voortkomen.”