03 november Webinar: Draagvlak en weerstand overwinnen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuisloze mensen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met praktische problemen. Er is veel behoefte aan stimulerende voorbeelden, concrete toepassingen en het delen van ervaringen. Om de (vooral lokale) partijen te helpen, zetten we de Praktijkreeks Flexwonen op. Bent u erbij?

Webinar: Draagvlak en weerstand overwinnen

Nieuwe ontwikkelingen stuiten dikwijls op weerstand bij buurtbewoners. Dat geldt te meer bij huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals statushouders, ex-dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, maar ook studenten. Hoe kun je weerstand overwinnen, of beter nog: voorkomen? Hoe creƫer je begrip in plaats van tegenstand voor je flexproject? Met voorbeelden van huisvesting van twee verschillende doelgroepen.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Platform31.