Woningbouwplannen, stikstof en Natura 2000-gebieden overzichtelijk gemaakt door factsheet

De hoogste bestuursrechter (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) besloot op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. Dit maakt het een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw, te realiseren.

Nu het PAS niet meer als basis voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen sinds 29 mei 2019 een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna 'natuurvergunning') vereist. Voor bestemmingsplannen geldt weliswaar geen vergunningsplicht, maar ook bestemmingsplannen moeten aan de eisen van de wet natuurbescherming voldoen.

Factsheet Woningbouwplannen

Het ministerie van BZK heeft in overleg met betrokken stakeholders en een gespecialiseerd (advocaten)kantoor een factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat voorlopig snel inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken van 29 mei 2019 voor woningbouwontwikkelingen. Aan verdere gestructureerde informatievoorziening wordt vanzelfsprekend gewerkt.

Deze factsheet wordt regelmatig geüpdatet. We vinden het belangrijk de informatie die nu beschikbaar is snel te delen. De meest recente versie is te vinden op de website van Woningmarktbeleid. Mocht u aanvullingen of verbeteringen willen doorgeven of een vraag willen stellen, dan kan dat via renee.bommel@bzk.nl.