Acht op de tien starters ervaart de huidige woningmarkt als ongunstig

De woningmarkt is krap. Starters hebben het in deze markt nóg lastiger dan andere groepen. Om meer inzicht te krijgen in wie die starters zijn, welke obstakels zij bij hun zoektocht naar passende woonruimte tegenkomen en hoe zij zelf hun situatie zien, is hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten van de eerste interactieve Startersmonitor zijn nu beschikbaar via de website Starten op de Woningmarkt.

Inzichten over starters

Ruim 6.300 respondenten vulden afgelopen zomer de vragenlijst in. Uit de uitkomsten blijkt onder meer dat acht op de tien starters de huidige markt als ongunstig kwalificeert. Maar liefst 92% van de starters die nu bij hun ouders woont, woont liever op zichzelf. Starters geven zichzelf verder een slagingskans van slechts 35 procent. Ruim de helft van de starters is bovendien ontevreden over de huidige woonsituatie. Bijna de helft zoekt al langer dan een jaar naar een woning. 13% zelfs langer dan drie jaar.

Jaarlijkse update

De Startersmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd. Met de gegevens die daarmee worden verzameld willen de initiatiefnemers nog beter inzicht krijgen in de situatie van starters op de woningmarkt. De uitkomsten van de monitor geven een indicatief beeld van de starter op de woningmarkt en moeten partijen aanzetten tot een betere herkenning van de problematiek en bijdragen aan een oplossing ervan.

Initiatiefnemers

De Startersmonitor is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Huurwoningen.nl, De Hypotheekshop, De Hypotheker, Huispedia, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Nederlandse coöperatieve vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM), Pararius, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Vereniging Eigen Huis (VEH).