Starters op de woningmarkt

De woningmarkt staat onder druk. Hierdoor hebben starters moeite een betaalbare en geschikte woning te vinden. De prijzen van koopwoningen zijn sterk gestegen, de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang en er is een groot tekort aan betaalbare woningen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet zich in om het woningtekort te verminderen en het aantal betaalbare woningen te vergroten. Met de Woningbouwimpuls worden ruim 63.000 betaalbare woningen gerealiseerd: in de eerste tranche 33.164 en 29.927 in de tweede tranche. Daarnaast zijn afgelopen jaren diverse wetten en maatregelen op het gebied van betaalbaarheid geïntroduceerd. 

Maatregelen

In de afgelopen jaren is beleid ontwikkeld dat starters op de huur- en koopmarkt helpt:

Startersmonitor

Starters hebben het in deze markt nóg lastiger dan andere groepen. Om meer inzicht te krijgen in wie die starters zijn, welke obstakels zij bij hun zoektocht naar passende woonruimte tegenkomen en hoe zij zelf hun situatie zien, is hen gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten van de eerste interactieve Startersmonitor zijn nu beschikbaar via de website Starten op de Woningmarkt.

Om ontwikkelingen in kaart te brengen en vinger aan de pols te houden bij wat er speelt, zal het onderzoek periodiek worden herhaald.

De Startersmonitor is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Huurwoningen.nl, De Hypotheekshop, De Hypotheker, Huispedia, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Nederlandse coöperatieve vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM), Pararius, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Vereniging Eigen Huis (VEH).