Hybride variant

Een corporatie kan ook kiezen een deel van de niet-DAEB-activiteiten onder te brengen binnen de eigen organisatie en een deel in een bestaande of nieuwe juridische dochter. Deze variant wordt de hybride variant genoemd. In juridische zin gaat het hier om een administratieve scheiding waarbij de niet-DAEB-tak dochters inzet om niet-DAEB-activiteiten in onder te brengen.

De corporatie kan zowel aan de niet-DAEB-tak als aan de juridische dochters leningen verstrekken. Hiervoor gelden dezelfde of soortgelijke regels als bij de administratieve scheiding en juridische splitsing. De dochters dienen net als woningvennootschappen financieel levensvatbaar te zijn. Op deze dochters zijn, naast de regels voor administratieve scheiding, de regels voor verbonden ondernemingen van toepassing.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: