Programma Wonen en zorg voor ouderen

Het programma Wonen en zorg voor ouderen is het zesde programma dat wordt gepresenteerd
vanuit de Nationale Woon- en Bouwagenda van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening. In het programma Wonen en zorg voor ouderen gaan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de slag om de huisvesting voor deze doelgroep te verbeteren.