Factsheet brandveiligheid bij zorggeschikte woningen in geclusterde woonvormen

De informatie in deze factsheet biedt kaders voor het inrichten van brandveiligheid bij de nieuwe geclusterde woonvormen met zorggeschikte woningen en biedt houvast bij bespreking met het bevoegd gezag.