Voortgang PVGO

Op deze pagina vindt u informatie over de voortgang van het Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO). Dat bestaat uit de brief aan gemeenten die op 20 juli 2023 is verstuurd, de praatplaat over de voortgang van het PVGO, de handreiking betaalbaarheid en de visuals 'Hoe betaal ik het'. Tot slot kunt u op deze pagina ook de webinar 'Iedereen een duurzaam huis en gebouw in 2030; hoe kunnen we dit samen versnellen?'' terugkijken.

Voortgang PVGO

Webinar

Iedereen een duurzaam huis en gebouw in 2030; hoe kunnen we dit samen versnellen?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, webinar: Iedereen een duurzaam huis én gebouw; hoe kunnen we dit samen versnellen?
Duur: 01:27:28
Sprekers: Suzan Vink (host), Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie BZK), Annemarie Küppers (afdelingshoofd Energietransitie en Klimaatadaptatie BZK), Jan van Beuningen (afdelingshoofd Algemeen Beleid Energietransitie BZK en Jelle Bleumink (afdelingshoofd Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit BZK).

Op 29 juni heeft de beleidsdirectie Bouwen en Energie een webinar georganiseerd voor gemeenten en provincies. Met als onderwerp: hoe kunnen we met elkaar de verduurzaming versnellen. Hierbij kwamen de laatste landelijke ontwikkelingen aan bod, naast de financiële middelen en ondersteuning die nu beschikbaar zijn én nog komen voor overheden en bewoners.