Verbeteringen in het energielabelsysteem

De kwaliteit van de gecontroleerde energielabels is verbeterd en moet nog verder omhoog. Daarom wordt er publiekrechtelijk toezicht op het kwaliteitssysteem ingevoerd. Er worden meerdere maatregelen genomen om fraude tegen te gaan en huurders kunnen, bij twijfel, via de Huurcommissie de juistheid van het energielabel van hun woning laten toetsen. 

Aantal foutieve energielabels gedaald in 2022

Uit een recent rapport over de controle van de kwaliteit blijkt dat het aantal problemen met het energielabelsysteem in 2022 aanzienlijk is afgenomen. In de woningbouw is het percentage afwijkingen gedaald van 15,7% naar 7,2%, terwijl het in de utiliteitsbouw ongeveer hetzelfde is gebleven, namelijk 10,7%. De daling van het aantal fouten is bemoedigend, maar het kwaliteitsborgingsysteem is nog niet voltooid. Het energielabel speelt een steeds belangrijkere rol bij verkoop en verhuur en de regelgeving van gebouwen, daarom is het cruciaal dat de positieve ontwikkeling wordt voortgezet.

Behoefte aan een publieke toezichthouder

In het systeem van toekenning van energielabels zijn extra maatregelen nodig om fraude tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Royal HaskoningDHV. De belangrijkste maatregel is het organiseren van publiekrechtelijk toezicht. Momenteel worden energielabels gecontroleerd door marktpartijen via zelfregulering en certificatie. Toch is er behoefte aan een publieke toezichthouder die ervoor zorgt dat zowel commerciële als publieke belangen in evenwicht blijven. 

Extra maatregelen om fraude te voorkomen

De komende tijd worden aanvullende maatregelen ingevoerd:

  • Rollen en verantwoordelijkheden worden duidelijk vastgelegd in het stelsel.
  • De kans dat energieadviseurs die slecht presteren worden gepakt, wordt vergroot.
  • Er gaat strenger en sneller gestraft worden bij afwijkingen, vooral bij fraude.
  • De mogelijkheden voor huurders en woningeigenaren om actie te ondernemen als ze twijfelen over de kwaliteit van het energielabel worden verbreed.

Maatregelen bij twijfel over juistheid label

Om huurders die twijfelen aan de juistheid van het energielabel van hun woning – wat invloed kan hebben op de huurprijs - beter te ondersteunen, is samen met de Huurcommissie een proefproject uitgevoerd in de periode februari 2022 tot en met februari 2023. De Huurcommissie schakelt expertise in om het energielabel en daarmee de huurprijs te controleren, voorheen moest een huurder zelf twijfel aantonen met een energieadviseur. Omdat huurders nu beter worden ondersteund wordt de werkwijze met de Huurcommissie voortgezet.