Succesvolle samenwerking Sité Woondiensten en Verbouwstromen

Sité Woondiensten heeft met haar CO2 Koersplan helder voor ogen in welk tempo en op welke manier ze haar woningbestand wil renoveren om klaar te zijn voor de klimaatdoelstellingen voor 2050. Verbouwstromen ondersteunde Sité bij de aanvraag van de maatwerksubsidie MEER voor het verduurzamen van woningen. ‘Het heldere koersplan leverde Sité een enorme voorsprong op.’

Programmamanager Duurzaamheid bij Sité Woondiensten Robin van der Sluijs vertelt over hun CO2 Koersplan en over hoe Sjoerd Klijn Velderman, Marktowner Huur bij Verbouwstromen, hen bijstond bij de aanvraag van de MEER-subsidie.

CO2 Koersplan

Robin: 'In 2021 hebben we als corporatie een CO2 Koersplan opgesteld om alle 8.000 woningen in onze portefeuille voor 2050 goed geïsoleerd en aardgasvrij te hebben. Daarvoor sorteerden we alle woningen naar woningtypes en bouwjaar. En keken we per type wat er nodig is om de betreffende woningen te isoleren, te ventileren en aardgasvrij te maken. Daarbij sturen we op de isolatiestandaard, zodat bewoners de woning op een lage temperatuur kunnen verwarmen. Alle complexen kregen een jaartal en een maatregelenpakket om aan de slag te gaan. Ieder jaar doen we zo’n 250 woningen, waardoor we zeker weten dat we voor 2050 klaar zijn. Onze collega-corporatie Wonion wees ons op het bestaan van de MEER-subsidie en het leek ons interessant om deze samen aan te vragen; het sluit goed aan bij ons CO2 Koersplan en bij dat van Wonion. We legden onze koersplannen naast elkaar en dienden samen met samenwerkingspartner De Variabele een plan in. Vervolgens kwam Verbouwstromen bij ons in beeld. Zij ondersteunen woningcorporaties bij de aanvraag.’

Tempo maken

Sjoerd: 'Het tempo, de schaal en de kwaliteit van woningrenovaties in ons land moet omhoog om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te kunnen halen en energiearmoede te verminderen. Als Verbouwstromen willen we met dezelfde hoeveelheid schaarse vakmensen 2 keer zoveel woningen verduurzaamd krijgen. En daar helpen we woningcorporaties bij. Zoals Sité en Wonion. Wat echt hielp, was dat beide woningcorporaties de inrichting van hun renovatiestroom al helder hadden. Daardoor was het in aanmerking komen voor de MEER-subsidie vanuit hun programmaoverzicht tot 2050
logisch.’

Door onze aanpak te standaardiseren, kunnen we woningen efficienter energiezuinig maken

Robin: ‘Voor de subsidieaanvraag moesten we minimaal 500 woningen in 4 jaar tijd verduurzamen en samen met Wonion haalden we dat makkelijker. We wilden niet al onze woningen aanmelden, want het merendeel past heel goed bij een gestandaardiseerde aanpak, maar dat geldt niet voor alle woningen. We zagen er een kans in om nog meer gestandaardiseerd te gaan werken, zowel in isolatiewaarde als in materiaal en gehanteerde techniek.’

Hulpvraag

Sjoerd: ‘Wij helpen woningcorporaties bij het plannen en programmeren van hun invulling voor de opgave tot 2050. In dit geval hebben we de complexen van Sité in een logische volgorde gezet en met een logisch maatregelenpakket. Sité heeft daar vervolgens een programmalijn in gevonden, met lichte ondersteuning van ons.’

Robin: ‘Dankzij de hulp van Sjoerd en zijn collega konden we snel schakelen. Ze kennen de subsidieregeling heel goed en konden ons vertellen wat er precies nodig is om een goede aanvraag te doen. We maakten een procesaanpak en beschreven hoe we het proces efficiënter kunnen inrichten. We stelden het technische maatregelenpakket op, met daarin onder andere de manier waarop we de daken en gevels willen isoleren. Daarnaast bepaalden we hoe we dit alles met de partners afstemmen en hoe we de maatregelen inplannen. Verbouwstromen hielp ons op gang en heeft met alles meegedacht, waardoor het proces heel soepel verliep.’

Met dezelfde hoeveelheid schaarse vakmensen 2 keer zoveel woningen verduurzamen, daar helpen we woningcorporaties bij

Sjoerd: ‘Dat is vooral te danken aan het feit dat Sité al zo’n helder koersplan had  opgesteld en ze de opgave daarin konden “programmeren”. Dat leverde ze een enorme voorsprong op ten aanzien van partijen die dat niet hebben. Daarnaast is het sluiten van een deal met een of meer partners in de regio die tot een verbouwstroom leidt cruciaal. Zoals Sité die met Wonion sloot. Wij noemen dat regionale renovatiedeals. Tot slot is het nodig dat woningcorporaties nadenken over de vraag wat ze vandaag moeten doen om ergens over 5 jaar te zijn: structureren. Het is onze rol om partijen daar scherp op te krijgen én houden zonder dat we een pain in the ass worden, want we zijn ook kritisch op het verloop van het proces. Dit alles vraagt ook om een organisatieverandering. Het is belangrijk te onderkennen dat deze aanpak wat vraagt van de hele organisatie en dus van de mensen. Het is daarom essentieel om alle betrokkenen in de organisatie de ruimte te geven om aan de nieuwe 
aanpak te wennen.’

Biobased

Robin: ‘Dankzij de aanvraag voor de MEER-subsidie zijn wij overigens ook aan de slag gegaan met biobased materialen; dat stond nog niet zo omschreven in ons CO2 Koersplan. De MEER-subsidie stimuleert corporaties om dat te doen. We waren daar al wel mee bezig, maar wilden biobased opschalen. Nu hebben we voor de daken voor een biobased oplossing gekozen en voor de gevelisolatie voor een innovatief isolatiemateriaal: Aerofil van Takkenkamp. Dat is voor ons best duur, maar door het op te schalen en samen te doen met Wonion, kan de prijs voor ons omlaag. Het wooncomfort van onze huurders in zomer én winter was eveneens een belangrijk argument om hiervoor te kiezen. Biobased isolatiemateriaal houdt in de zomer veel meer warmte buiten en zorgt in de winter dat er veel minder hoeft te worden gestookt.’

Begin juni kregen Site en Wonion het goede nieuws van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de MEER-subsidie is toegekend.

Dit artikel is afkomstig uit het vakblad Twintig Dertig (juni 2024).