SPUK kansrijke wijk

€256 miljoen stellen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikbaar aan 20 kwetsbare stedelijke gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

Vanaf 1 augustus tot 30 september 2023 konden de 20 gebieden die zijn verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) de aanvraag hiervoor indienen bij het ministerie van BZK. 

Er is in de periode 2023-2025 circa 256 miljoen euro beschikbaar vanuit de regeling Kansrijke Wijk voor de 20 kwetsbare gebieden verbonden aan het NPLV. Dat werd 8 december 2023 bekend gemaakt. “In deze regeling hebben vier ministeries (OCW, SZW, VWS en BZK) de geldstromen de gebundeld. Daardoor kunnen gemeenten er makkelijker een beroep op doen”, aldus minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het geld is bedoeld voor de preventie van armoede en schulden, veerkracht en weerbaarheid, re-integratie, school en omgeving, de ontwikkeling van het jonge kind, een gezonde leefomgeving en voor programmaondersteuning. Voor het eind van het jaar gaat circa 53 miljoen euro naar de betrokken gemeenten.

       

Toevoeging middelen VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de periode van 2023-2025 € 2,4 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om te investeren in een gezonde leefomgeving in de stedelijke focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Het voornemen is om deze middelen beschikbaar te stellen via een wijziging van de regeling (SPUK) kansrijke wijk. Deze wijziging ging 1 oktober 2023 in, zodat de middelen meegenomen werden in de beschikking die eind 2023 werd afgegeven.

Gemeenten die gebruik willen maken van deze middelen konden dit aangeven via een belangstellingsformulier. Alle 20 focusgebieden hebben dit gedaan. De bedragen per gemeente zijn in de gewijzigde Regeling kansrijke wijk gepubliceerd.

Meer informatie over de SPUK Kansrijke Wijk? Neem contact met ons op via spukkansrijkewijk@minbzk.nl.