SPUK kansrijke wijk

€250 miljoen stellen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikbaar aan 20 kwetsbare stedelijke gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

Het geld in de Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk is bedoeld voor de preventie van armoede en schulden, veerkracht en weerbaarheid, re-integratie, school en omgeving en de ontwikkeling van het jonge kind. Vanaf 1 augustus tot 30 september 2023 kunnen de 20 gebieden die zijn verbonden aan het NLPV de aanvraag hiervoor indienen bij het ministerie van BZK. 

Informatiebijeenkomsten en online spreekuren

Deze zomer van 2023 organiseert het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid informatiebijeenkomsten over de SPUK Kansrijke Wijk voor algemene informatie over (het aanvragen van) de SPUK. Voor specifieke vragen over de hoofdthema’s organiseren we ook online spreekuren. Aanmelden voor zowel de bijeenkomsten als de spreekuren kan door een mail te sturen naar spukkansrijkewijk@minbzk.nl.

Informatiebijeenkomsten SPUK Kansrijke Wijk

 • 11 juli 2023, 14.30-16.30 uur  
  Deze bijeenkomst is afgelopen. Bekijk hier de presentatie.  
 • 25 juli 2023, 13.30-15.30 uur  
  Bar Beton, Utrecht Centraal Stationshal 9, 3511 CE Utrecht, 1ste verdieping Jaarbeurszijde          
 • 25 augustus 2023, 13.30-15.30 uur    
  Bar Beton, Utrecht Centraal Stationshal 9, 3511 CE Utrecht, 1ste verdieping Jaarbeurszijde        

Online spreekuren

 • Re- integratie
  Maandag 17 juli 2023, 11 tot 12 uur          
  Dinsdag 22 augustus 2023, 14 tot 15 uur           
  Donderdag 7 september 2023, 14 tot 15 uur     
 • Armoede en schulden           
  Maandag 24 juli 2023, 13 tot 14 uur          
  Donderdag 24 augustus 2023, 14 tot 15 uur         
 • Veerkracht en weerbaarheid
  Maandag 17 juli 2023, 15 tot 16 uur          
  Dinsdag 15 augustus 2023, 13 tot 14 uur
  Donderdag 14 september 2023, 10 tot 11 uur      
 • Ontwikkeling jonge kind        
  Dinsdag 18 juli 2023, 15 tot 16 uur            
  Dinsdag 1 augustus 2023, 15 tot 16 uur  
  Dinsdag 15 augustus 2023, 15 tot 16 uur   

Aanvraagformulier en vragen

De 20 gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid kunnen het digitale aanvraagformulier voor de SPUK Kansrijke Wijk opvragen door een mail te sturen aan spukkansrijkewijk@minbzk.nl. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen over deze SPUK. Vanaf 1 augustus tot en met 30 september 2023 kunnen de aanvragen ingediend worden.

Toevoeging middelen VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de periode van 2023-2025 € 2,4 miljoen per jaar beschikbaar gesteld om te investeren in een gezonde leefomgeving in de stedelijke focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Het voornemen is om deze middelen beschikbaar te stellen via een wijziging van de regeling (SPUK) kansrijke wijk. Deze wijziging zal 1 oktober ingaan, zodat de middelen meegenomen worden in de beschikking die eind 2023 wordt afgegeven.

Gemeenten die gebruik willen maken van deze middelen moeten dit uiterlijk 28 augustus 2023 aangeven via een belangstellingsformulier. Dit formulier is toegestuurd aan de 20 stedelijke focusgebieden. De bedragen per gemeente worden in de gewijzigde Regeling kansrijke wijk gepubliceerd.

Op 21 augustus vond een webinar plaats om gemeenten verder te informeren over de uitbreiding van de Regeling/SPUK met de VWS-middelen. In de webinar wordt ingegaan op waarvoor deze middelen kunnen worden ingezet en hoe deze beschikbaar worden gesteld. Bekijk de presentatie van deze bijeenkomst hier.