Kim Putters (SER): ‘Meerjarig begroten is nodig voor meer gezondheid in kwetsbare gebieden’

Maak dringend meer werk van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid. Dat is de oproep aan het kabinet van de Sociaal-Economische Raad (SER) in ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’. Richt het beleid daarvoor op het wegnemen van maatschappelijke oorzaken van gezondheidsrisico’s én op het verbeteren van de gezondheid van iedereen. Meerjarig investeren in kwetsbare gebieden is daarvoor noodzakelijk.

Mensen in Nederland leven langer dan ooit, schrijft de SER. ‘Maar de verschillen tussen mensen zijn groot. Zo worden theoretisch opgeleiden gemiddeld vijf jaar ouder en leven zij gemiddeld veertien jaar langer in goede gezondheid dan praktisch geschoolden. Ook leven de 20 procent meest welvarende mensen in Nederland ruim acht jaar langer, en 24 jaar langer in goede gezondheid. Gezondheidsbevordering is belangrijk voor het welzijn en (financiële) onafhankelijkheid van mensen nú en voor toekomstige generaties.

Meerjarig begroten in kwetsbare gebieden

Voor meer gezondheid is meerjarige financiering nodig in kwetsbare gebieden als Heerlen Noord en Rotterdam Zuid, stelt SER-voorzitter Kim Putters deze week in de talkshow OP1. “Ik ben in Heerlen Noord geweest, één van de armste wijken van Nederland. Daar wordt echt geprobeerd om de problemen integraal aan te pakken: door naar de woningen te kijken en naar de kinderen met problemen en naar de armoede. Daar heb je wel meerjarige financiering voor nodig. In Rotterdam Zuid geldt precies hetzelfde. Dat zegt ook de Raad van State: voor dit soort onderwerpen moet je meerjarig begroten en over een kabinet heen kijken.”

Wonen, onderwijs en zorg

Volgens Putters is er weldegelijk handelingsperspectief om gezondheidsverschillen te verkleinen. “We gaan honderdduizenden woningen bouwen”, vertelt hij bij OP1. “We kunnen er nu voor zorgen dat mensen over tien, vijftien jaar niet met schimmelmuren en in tochtige woningen zitten. Ja, door beter te bouwen. Want dat heeft heel veel impact op de gezondheid van mensen.”

Ook is het volgens de SER-voorzitter zaak dat er in woonwijken mogelijkheden zijn “voor bijvoorbeeld ouderen” om naar een parkje te gaan. Of dat er sport- en spelmogelijkheden zijn. Putters: “Dat is ook mijn oproep aan het kabinet: laat dit niet alleen iets van een minister van Zorg zijn. Nee, laat dit ook iets van de minister van Wonen en Onderwijs zijn. Ik zou het al heel mooi vinden als een minister van Zorg een minister van Gezondheid wordt. Dat we de nadruk op preventie leggen – dat mensen niet ziek of zieker worden. Natuurlijk moeten we de gezondheidszorg ook op peil houden.”

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Werken aan gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid, zoals de Sociaal-Economische Raad bepleit, is een belangrijk onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak in de 20 kwetsbare gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Zo werkt Leeuwarden Oost samen met de stichting van zorgverzekeraar De Friesland aan het voorkomen van gezondheidsproblemen van bewoners.

Tegelijk wordt onder andere gewerkt aan het terugdringen van intergenerationele armoede en wordt bij het bouwen van nieuwe woningen op het terrein van het huidige Cambuur stadion een gezonde leefomgeving gecreëerd, die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Minister Hugo de Jonge van VRO bracht onlangs een werkbezoek aan Leeuwarden Oost.

Bekijk de uitzending bij Op1 met SER-voorzitter Kim Putters.