Financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor betaalbare woningbouw

Moet de Rijksoverheid de bouw van betaalbare woningen financieel ondersteunen? Waarom wel of waarom niet? In dit kaartenboek richten we ons op de argumenten.