Nibud berekeningen betaalbare huren 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg Nibud onderzoek te doen naar betaalbare huren voor verschillende huishoudtypen bij specifieke inkomensgrenzen.