Methodologische verantwoording programma Betaalbaar Wonen

De methodologische verantwoording gaat in op de methodologie van het programma Betaalbaar Wonen. In het document staat een toelichting op de netto huurquotes. Ook wordt inzicht gegeven hoe voor verschillende inkomensgroepen en huishoudens de streefwaarde berekend is, die aangeeft wat zij maximaal aan woonlasten kunnen uitgeven. Bekijk hier de volledige methodologische verantwoording.