Visualisatie en tijdlijn programma Betaalbaar Wonen

Deze infographic hoort bij het programma Betaalbaar wonen en geeft een overzicht van de actielijnen en de planning.