Handreiking ‘Hoe helpen gemeenten mensen met een middeninkomen aan een woning?’

Wat kunnen gemeenten doen om mensen met een middeninkomen te helpen bij het vinden van een woning? Deze groep valt nu regelmatig tussen wal en schip: hun inkomen is te hoog voor de sociale huursector en te laag voor de vrije sector of koop.

Platform31 bracht opties voor lokale maatregelen in kaart op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De handreiking gaat in op wat gemeenten, soms in samenwerking met corporaties, marktpartijen, provincies en Rijk, kunnen doen om meer mensen met een middeninkomen binnen de gemeentegrenzen te ondersteunen bij hun zoektocht naar een passende woning.

Programma Betaalbaar wonen

In het programma Betaalbaar Wonen worden nieuwe maatregelen en afspraken aangekondigd om middeninkomens een betere positie te geven op de woningmarkt. Daarom gaat er meer gebouwd worden voor middeninkomens, regulering van middenhuur en worden huurders en kopers straks beter beschermd.