Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen

Huurders die in 2020 en 2021 minder inkomsten kregen, kunnen dit jaar huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Deze huurders zijn bijvoorbeeld door de coronacrisis of door andere omstandigheden inkomsten kwijtgeraakt. De verlaging geldt ook voor huurders met een lager inkomen in 2019. Deze groep heeft automatisch huurverlaging gekregen van de woningcorporatie op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst.

In totaal komen ongeveer 260.000 huurders die een sociale huurwoning huren bij woningcorporaties in aanmerking voor deze huurverlaging. De speciale regeling voor huurverlaging geldt alleen in 2021. Om zoveel mogelijk huurders te wijzen op deze regeling, starten overheden, belangenorganisaties en corporaties gezamenlijk een informatiecampagne.

Hoe vraag je de huurverlaging aan?

Woningcorporaties geven op hun websites informatie over hoe huurders de huurverlaging kunnen aanvragen. Op www.rijksoverheid.nl/huurverlaging2021 kunnen huurders snel checken of ze ervoor in aanmerking komen. Dit hangt namelijk af van het gezamenlijk inkomen van de bewoners en de huurprijs:

  • Huishoudens van één of meer personen: huur kan verlaagd worden als deze boven de  633,25 euro ligt (prijspeil 2021)
  • Huishoudens van drie of meer personen: huur kan verlaagd worden als deze boven 678,66 euro ligt (prijspeil 2021)

Het gezamenlijk inkomen moet op het moment van de aanvraag zes maanden onder de inkomensgrens liggen. Deze grenzen staan op www.rijksoverheid.nl/huurverlaging2021.

Belangrijk is dat huurders ook de gevolgen van de huurverlaging checken op hun huurtoeslag én hun nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Een deel krijgt minder of juist meer toeslag, afhankelijk van de hoogte van de huur en het (gedaalde) inkomen. Ook krijgt een groep huurders voor het eerst recht op huurtoeslag, door de nieuwe huurprijs.

Gevolgen voor je huurtoeslag

Krijgt een huurder huurverlaging? Dan is het belangrijk om te checken of dit gevolgen heeft voor de  huurtoeslag die hij ontvangt. Een deel van de huurders krijgt minder of juist meer toeslag. Dat is afhankelijk van de hoogte van de huur en het (gedaalde) inkomen. Ook krijgt een groep huurders voor het eerst recht op huurtoeslag, door de nieuwe huurprijs. Check de gevolgen van de huurverlaging via www.toeslagen.nl/proefberekening. Huurders moeten ook hun gedaalde huurprijs én hun (eventueel) aangepaste inkomen doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Betaalbaar wonen

De speciale regeling vormt onderdeel van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de betaalbaarheid van wonen te vergroten, zeker voor kwetsbare groepen. De huren worden met deze maatregel in totaal met ongeveer 160 miljoen euro verlaagd. Huishoudens die in aanmerking komen voor deze regeling besparen gemiddeld 40 euro aan huurlasten. Het kabinet komt woningcorporaties tegemoet voor de huurverlaging via een verlaging van de verhuurderheffing.