Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging en huursprongen voor zeer lage huren in 2022

Vanaf 2022 geldt een nieuwe methodiek voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. Verhuurders kunnen huurders met een hoog (midden)inkomen in een sociale huurwoning een hogere huurverhoging van maximaal € 50 of € 100 geven. Daarmee kunnen ze aan huishoudens met een hoger (midden)inkomen sneller een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Dit is belangrijk voor verhuurders om goed te kunnen blijven investeren in nieuwbouw en verduurzaming en om huren voor huishoudens met een lager (midden)inkomen betaalbaar te houden.
De inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging wordt verschillend voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Ook komen er twee inkomenscategorieën: hoog middeninkomen en hoog inkomen.

Uitvoering

De inkomensafhankelijke hogere huurverhoging maakt vanaf 1 juli 2022 een huurverhoging voor zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen) in de gereguleerde sector een huurverhoging mogelijk die hoger is dan 2,3% (maximaal toegestane ‘reguliere’ huurverhoging vanaf 1 juli 2022 tot 1 juli 2023). 

De toegestane huurverhoging wordt maximaal € 50 voor huurders met een hoog middeninkomen en maximaal € 100 voor huurders met een hoog inkomen. Zie tabel hieronder.

De toegestane huurverhoging wordt maximaal €50 voor huurders met een hoog middeninkomen en maximaal €100 voor huurders met een hoog inkomen. 

Digitaal portaal voor inkomensindicaties

De Belastingdienst opent in 2022 weer het digitaal portaal om inkomensindicaties op te vragen voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

Tabel inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging (prijspeil 2022*)

Tabel inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging (prijspeil 2022*)
Hoge middeninkomensHoge inkomens
Eenpersoonshuishoudens€47.948 – €56,527Hoger dan € 56,527
Meerpersoonshuishoudens€55.486 – €75.369Hoger dan €75,369
HuurverhogingMaximaal €50**Maximaal €100**

*) De inkomensgrenzen worden per 1 januari 2022 geïndexeerd

**) Maar niet verder dan de maximale huurprijsgrens van de woning

Brontabel als csv (228 bytes)

Huren beneden de 300 euro

Voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) in de gereguleerde sector met een huur onder €300 wordt vanaf 1 juli 2022 een huurverhoging van maximaal €25 toegestaan; ongeacht het huishoudinkomen van de huurder. Dit geldt voor de huurverhoging vanaf 1 juli 2022. Voor huren onder €300 mag de verhuurder ook de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging van €50 of €100 voorstellen, maar dan moet hij de inkomenscategorie opvragen bij de Belastingdienst. Dan moet deze bij het huurverhogingsvoorstel een inkomensindicatie van de Belastingdienst voegen, waaruit blijkt dat het huishoudinkomen in de categorie hoger middeninkomen (voor meer dan € 25 maar maximaal € 50 huurverhoging) of in de categorie hoog inkomen (voor meer dan € 50 maar maximaal € 100 huurverhoging) valt.

Nooit WWS-grens overschrijden

Voor beide maatregelen geldt dat die huurverhoging alleen is toegestaan als daarmee de maximale huurprijsgrens van de woning op basis van het woningwaarderingsstelsel niet wordt overschreden. Uitgangspunt is dat de verhuurder sneller dan voorheen toe kan werken naar een huur die beter past bij de kwaliteit van de woning en bij het hoger (midden)inkomen van huurders.

Huidige status

Het wetsvoorstel dat de aanpassing van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging regelt is per 1 januari 2022 in werking getreden.
Tot 1 juli 2022 geldt de huurbevriezing (huurverhoging maximaal 0%) voor de gereguleerde sector.
Ook de hogere huurverhoging van maximaal € 25 voor huren onder € 300 geldt niet eerder dan 1 juli 2022. Tot 1 juli 2022 geldt immers een huurbevriezing (huurverhoging maximaal 0%).