Kostenvergoeding voor huurdersorganisaties

Een huurdersorganisatie heeft recht op een kostenvergoeding van de verhuurder.

Dit is mogelijk voor:

  • Overleg met en advies aan de verhuurder.
  • Informeren en raadplegen van de huurders.
  • Scholing van de huurdersorganisatie, met minimaal drie scholingsdagen voor de leden van het bestuur van de huurdersorganisatie.
  • Kosten voor het uitnodigen van externe deskundigen, het vragen van inlichtingen en adviezen van externe deskundigen en voor het vragen van een schriftelijk advies van een externe deskundige.
  • Kosten voor de interne organisatie (bijvoorbeeld kantoorkosten, huur vergaderruimte, versturen nieuwsbrieven).

Budget kostenvergoeding verhuurder

De verhuurder en huurdersorganisatie spreken hiervoor een budget af voor een kalenderjaar. De huurdersorganisatie kan dit budget naar eigen inzicht besteden. De huurdersorganisatie legt binnen twee maanden na het kalenderjaar aan de verhuurder verantwoording af over de besteding van het budget. De verhuurder hoeft alleen kosten te vergoeden die het budget te boven gaan als hij met die overschrijdende kosten heeft ingestemd.