Bewonerscommissie

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties.

De verschillen op een rij:

  • Bewonerscommissies mogen alleen meepraten over plannen voor hun wooncomplex. Bijvoorbeeld over sloop en renovatie van de woningen in dat wooncomplex. Of het servicekostenpakket voor het wooncomplex.
  • De bewonerscommissie heeft geen instemmingsrecht op het beleid voor servicekosten. De huurdersorganisatie heeft dat wel. Instemmingsrecht betekent dat de huurdersorganisatie met het gevoerde beleid moet instemmen. De verhuurder mag dus geen beleid voeren dat afwijkt van de wens van de huurdersorganisatie.
  • Bewonerscommissies hebben geen recht op een kostenvergoeding. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat de bewonerscommissies hun taken kunnen uitvoeren. De verhuurder kan bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen. Of de bewonerscommissie een kopieerapparaat laten gebruiken.