Adviesrecht

De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn voorgenomen beleid.

Advies

Het advies moet als volgt verlopen:

  1. De verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid en voorgenomen beleidswijzigingen.
  2. De verhuurder overlegt hierover met de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie.
  3. De huurdersorganisatie of bewonerscommissie krijgt ten minste zes weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen.
  4. De verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie of bewonerscommissie dit advies heeft kunnen uitbrengen.
  5. De verhuurder mag alleen van het advies afwijken als hij de huurdersorganisatie of bewonerscommissie binnen veertien dagen schriftelijk zijn motivatie voor de (gedeeltelijke) afwijking meedeelt.