Veelgestelde vragen over evaluatie en verbetervoorstellen marktwaarde en beleidswaarde

Corporaties werken voor de waardering van vastgoed met een wettelijk vastgesteld kader van een marktwaarde en een daarvan afgeleide beleidswaarde. Dit waarderingskader is in 2022 geëvalueerd. Op basis van die evaluatie zijn door door het ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aedes verbeteringen uitgewerkt. Lees op deze pagina de veelgestelde vragen en antwoorden over de evaluatie en de verbetervoorstellen marktwaarde en beleidswaarde.

Veelgestelde vragen over evaluatie en verbetervoorstellen marktwaarde en beleidswaarde