Verschillenanalyse opgaven middelen 2020 en 2021 effecten van de actualisatie

Op 26 maart 2021 is het kernrapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector in balans’ aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Deze verschillenanalyse laat, net als de doorgerekende gevoeligheidsscenario’s, zien dat de precieze omvang van het tekort gevoelig is voor veranderingen in aannames en omstandigheden, maar dat ook met andere uitgangspunten er steeds weer een tekort resteert.