Online publiekscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’ van start

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is in samenwerking met de Brandwondenstichting en Brandweer Nederland de online campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ gestart. Deze campagne wijst mensen op de gevaren van koolmonoxide en informeert over nieuwe regelgeving ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging. In februari/maart 2023 wordt de campagne extra kracht bijgezet door middel van advertenties in huis-aan-huisbladen, radiospots en posters in ov-haltes. 

Jaarlijks zorgt koolmonoxidevergiftiging in Nederland voor ongeveer 10 tot 20 doden en ten minste 200 ziekenhuisopnames. Veelal komt koolmonoxide een huis binnen door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden gasverbrandingsinstallatie, zoals een cv-ketel, geiser, gaskachel, gashaard of rookgasafvoer.

Nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2023

Om het aantal slachtoffers van koolmonoxide te beperken, treedt per 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking. Een niet- gecertificeerd installatiebedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden.

Gecertificeerde bedrijven in register 

CO-vrij gecertificeerde bedrijven zijn te herkennen aan het CO-vrij-logo. Ook zijn zij terug te vinden in het ‘register gasverbrandingsinstallaties’. Een installateur heeft bovendien (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij of zij kan aantonen voor een gecertifieerd bedrijf te werken.