Vast huurcontract weer de norm

Sinds 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Een nieuwe huurder krijgt vanaf dat moment meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd. Een verhuurder mag een huurder dan dus niet meer een huurcontract van bepaalde duur aanbieden. Alleen voor specifieke groepen blijft een huurcontract van bepaalde duur mogelijk. Op deze pagina leest u wat dit voor verhuurders gaat betekenen.

Wat regelt de Wet vaste huurcontracten?

Sinds 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Deze wet regelt dat huurcontracten van onbepaalde tijd weer de norm worden. Dit geldt voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen. Zo hebben huurders meer zekerheid over hun woonsituatie.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Voor specifieke groepen kan een huurcontract van bepaalde duur wel uitkomst bieden. Zij mogen sinds 1 juli 2024 een huurcontract voor maximaal 2 jaar krijgen.

Overige bestaande huurcontracten van tijdelijke aard blijven ongewijzigd. Hierbij gaat het om een huurcontract via de Leegstandswet, tussenhuur en de diplomatenclausule, doelgroepcontracten, hospitaverhuur en een huurcontract ‘dat een gebruik betreft dat naar zijn aard van korte duur is’.

Moesten alle tijdelijke huurcontracten per 1 juli 2024 direct worden omgezet naar een vast contract?

Nee. Sinds de ingang van de wet op 1 juli krijgen alleen nieuwe huurders meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd. Tijdelijke huurcontracten die vóór deze datum zijn afgesloten, lopen door tot de einddatum. De huurder moet dan in beginsel verhuizen. Wordt het huurcontract verlengd? Dan wordt het een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Welke groepen kunnen onder de nieuwe wet toch een huurcontract van bepaalde duur voor maximaal 2 jaar krijgen?

Alle verhuurders mogen bovenstaande huurcontracten bij uitzondering aanbieden. Het huurcontract voor onbepaalde tijd wordt de norm.

Welke situaties blijven mogelijk?

Meer weten? Op Rijksoverheid.nl vindt u welke regels gelden voor deze soorten tijdelijke verhuur.

Welke opzeggingsgronden komen er bij of veranderen er?

Als de verhuurder een vast huurcontract wil opzeggen, moet dit met een wettelijke opzeggingsgrond. Onder de Wet vaste huurcontracten komt er vanaf 1 juli 2024 een nieuwe opzeggingsgrond bij en wordt de bestaande opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ uitgebreid.

Waar vind ik alle regels die sinds 1 juli 2024 gelden?

Op Rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van de regels.

Wat is de achtergrond van de Wet vaste huurcontracten?

Op 7 november 2023 stemde de Eerste Kamer in met het initiatiefwetsvoorstel voor vaste huurcontracten van Tweede Kamerleden Nijboer van de PvdA en Grinwis van de ChristenUnie. De Tweede Kamer heeft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gevraagd om een uitzondering te maken voor doelgroepen waarvoor huurcontracten van bepaalde duur wel nodig blijven. Deze uitzonderingen staan in het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst (Algemene Maatregel van Bestuur: AMvB).

Meer weten? U kunt in het Staatsblad de in december 2023 gepubliceerde wet inzien. De Algemene Maatregel van bestuur wordt naar verwachting medio juni gepubliceerd in het Staatsblad.

Of download de digitoegankelijke PDF.