Wet vaste huurcontracten biedt huurders vanaf 1 juli 2024 meer zekerheid

Vaste huurcontracten worden per 1 juli 2024 weer de standaard. Vanaf die datum geldt de Wet vaste huurcontracten. Dit geeft huurders meer zekerheid over hun woonsituatie. Voor specifieke doelgroepen, zoals studenten, kan een huurcontract van bepaalde duur wel uitkomst bieden. Deze uitzonderingen staan in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Huidige situatie

Tot 1 juli is het nog mogelijk om een tijdelijke huurcontract af te sluiten. Zo’n contract eindigt automatisch na de vooraf afgesproken periode. Er zijn daarna twee mogelijkheden: de huurder verhuist of de verhuurder biedt de huurder opnieuw een huurcontract aan, deze keer voor onbepaalde tijd. 

Vast huurcontract vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2024 zijn vaste huurcontracten weer de norm. Alle nieuwe huurcontracten die verhuurders vanaf dat moment aangaan, zijn dan voor onbepaalde tijd. De lopende tijdelijke huurcontracten van bepaalde duur – die vóór 1 juli 2024 zijn afgesloten – veranderen niet en eindigen automatisch na de afgesproken periode. Wordt het contract verlengd? Dan is dit voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de Wet vaste huurcontracten. In sommige gevallen kunnen bepaalde groepen, zoals studenten of urgent woningzoekenden, toch een huurcontract van bepaalde duur krijgen. Zij mogen vanaf 1 juli 2024 een huurcontract voor maximaal twee jaar krijgen. Ook blijven enkele bestaande situaties, zoals huren onder de Leegstandswet, nog mogelijk na invoering van de Wet vaste huurcontracten. Bekijk deze visual voor een compleet overzicht.  

Meer informatie

Meer informatie voor verhuurders staat op de pagina over het vast huurcontract weer de norm. Huurders kunnen terecht op de website van de Rijksoverheid. De Wet vaste huurcontracten is in december 2023  gepubliceerd, de Algemene Maatregel van Bestuur wordt naar verwachting medio juni gepubliceerd in het Staatsblad.
 

Of download de digitoegankelijke PDF.