Integrale aanpak

Momenteel zijn er 17 grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, de NOVEX-gebieden, verdeeld over Nederland. Gebiedsgerichte regie van het Rijk in de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties versnelt de besluitvorming over ruimtelijke keuzes en de uitvoering van maatregelen.

Rijk en regio werken op alle 17 locaties nauw samen aan een ontwikkelperspectief om te zorgen dat bewoners prettig kunnen leven in een duurzame, gezonde en veilige omgeving met goede voorzieningen. Dat vraagt om grote investeringen in het openbaar vervoer, veilige fiets- en wandelpaden, meer groen en ontmoetingsruimtes. Ook moet gekeken worden naar zaken als wateropvang in de stad en goede verbindingen met recreatiegebieden in de nabijheid.

Door te investeren in bereikbaarheid en openbare ruimte kunnen op grote schaal woningen worden toegevoegd én profiteren andere bewoners van steden mee van de verbeterde voorzieningen en bereikbaarheid. Dit alles brengt stevige bouw- en (her)inrichtingskosten met zich mee.