Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving

Met deze brief informeert de minister de Kamer, mede namens de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over de uitkomsten van de landsdelige Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BO’s Leefomgeving).