Wijzigingen Woningwet in vogelvlucht

In dit document worden de wijzigingen in de Woningwet gepresenteerd. Per hoofdonderwerp worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven.