Pilots

Inmiddels zijn er meerdere pilots gaande om de discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan.

Rotterdam: bestrijding discriminatie op woningmarkt

Diverse landelijke en lokale praktijktesten wijzen uit dat discriminatie op de woningmarkt aanzienlijk is. De gemeente Rotterdam doet in een pilot onderzoek naar de aanpak van discriminatie bij de verhuur van woningen. Zo bracht de gemeente de huidige misstanden in de Rotterdamse regio in kaart.


Momenteel is de gemeente bezig met het ontwikkelen van vervolgactiviteiten en instrumenten om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Hierbij gaat ze aan de slag met het creëren van draagvlak onder makelaars en verhuurders om discriminatie aan te pakken.
 

Lees meer over de pilot Goed verhuurderschap in Rotterdam.

Utrecht: mystery guests

De gemeente Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Het onderzoek richt zich op de juridische houdbaarheid van de inzet van mystery guests.
Deze pilot zit nog in de eerste fases en heeft daarom nog weinig concrete resultaten.


Lees hier meer over de pilot Goed verhuurderschap in Utrecht.