Pilots

Inmiddels zijn er meerdere pilots gaande om de discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan.

Flevoland en Limburg: regionaal onderzoek naar woondiscriminatie

Twee antidiscriminatievoorzieningen - antidiscriminatievoorziening Limburg en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland - zijn in gesprek gegaan met verhuurbemiddelaars uit de regio om te onderzoeken wat hun rol is in het voorkomen van woondiscriminatie. Daarnaast is via de pilot onderzocht of het mogelijk is om op regionaal niveau opvolging te geven aan de jaarlijkse landelijke monitor. Ook werd gekeken naar de mogelijkheden om ADV’s om een meer preventieve rol te laten spelen bij het tegengaan van discriminatie.

Lees in het rapport meer over de pilot Flevoland en Limburg.

Rotterdam: pilot eerlijke huur

VBO startte in samenwerking met de gemeente Rotterdam op 1 september 2023 de pilot ‘Eerlijk te huur’. Dit is een woonplatform waar verhuurders aan de hand van een transparant en objectief selectieproces hun huurwoningen kunnen aanbieden. Woningzoekenden kunnen namelijk anoniem reageren op woningen. Deze werkwijze kan helpen bij het tegengaan van discriminatie bij woningselectie. 

De gemeente bracht de huidige misstanden in de Rotterdamse regio in kaart en ontwikkelde vervolgactiviteiten en instrumenten om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Hierbij is de gemeente aan de slag met het creëren van draagvlak onder makelaars en verhuurders om discriminatie aan te pakken.

Bekijk meer informatie over de pilot op de website. 

Utrecht: mystery guests

De gemeente Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Het onderzoek richt zich op de juridische houdbaarheid van de inzet van mystery guests.