Pakket maatregelen om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken aangekondigd

Discriminatie op de woningmarkt is een ernstig probleem en moet met kracht bestreden worden. De inzet van mystery guests is een van de maatregelen die minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen)  via een brief aankondigt om discriminatie tegen te gaan. Ook de screening en selectie van huurders moet objectiever en transparanter. De aanpak vergt de inzet van alle betrokken partijen zoals verhuurders, makelaars en bemiddelaars.

Deze aanpak is een onderdeel van het thema Goed verhuurderschap, dat eerder dit jaar in de Nationale Woonagenda is opgenomen.

Screening

Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle betrokken partijen het van belang vinden dat de screening en selectie van huurders objectiever en transparanter wordt. Hierdoor wordt discriminatie minder eenvoudig en komen kwaadwillende huurders minder makkelijk aan een woning. Denk hierbij aan huurdersprofielen zonder foto en naam, eventueel met gebruik van externe partijen die de screening uitvoeren. De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) en Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) verwachten dat als het punt van de kwaadwillende huurders is gewaarborgd, de neiging om bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten sterk vermindert.

Mystery guest

Vanaf volgend jaar wordt er regelmatig een mystery guest-onderzoek gedaan onder makelaars en bemiddelaars, waarbij zij het verzoek krijgen om te discrimineren.

Het gaat hier zowel om leden van NVM en VBO als om makelaars en bemiddelaars die niet bij deze brancheorganisaties zijn aangesloten. Het doel is niet zozeer discriminatie op te sporen, aangezien er hooguit een intentie tot discriminatie aangetoond kan worden. Wel kan de bewustwording worden bevorderd en gaat er mogelijk een afschrikwekkend effect van uit.