Antidiscriminatievoorziening

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. 

Zo’n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (ook wel antidiscriminatiebureau genoemd) heeft tot taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Ook registreren de antidiscriminatiebureaus klachten en rapporteren daarover, zodat de overheid weet wat er lokaal speelt op het gebied van discriminatie.