Regels voor toewijzen aan de doelgroep

Woningcorporaties moeten zich richten op bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dat staat in de Woningwet. Betaalbare huurhuizen (ook wel DAEB-woningen genoemd) mogen zij niet aan iedereen verhuren. Woningcorporaties moeten zich houden aan regels.

Er zijn twee soorten toewijzingsregels:

  • Regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen van woningcorporaties aan de doelgroep. Deze doelgroep is afgebakend met de DAEB-inkomensgrens.
  • Regels voor passend toewijzen. Passend toewijzen moet voorkomen dat woningzoekenden met lage inkomens een woning krijgen toegewezen die ze niet kunnen betalen. 

Regels voor toewijzing naar inkomen

Woningcorporaties moeten ten minste 85% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 808,06, prijspeil 2023, ook wel DAEB-woningen genoemd) toewijzen aan hun doelgroepen.

  • De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden de DAEB-inkomensgrens. Voor eenpersoonshuishoudens is deze inkomensgrens € 44.035 (prijspeil 2023). Voor meerpersoonshuishoudens is de DAEB-inkomensgrens voor een periode van drie jaar (tot 2025) vastgesteld op € 48.625 (prijspeil 2023).
  • Daarnaast mogen corporaties 7,5% van de vrijkomende woningen vrij toewijzen, dus ook aan mensen met een inkomen boven de DAEB-inkomensgrens. Lokaal bestaat de mogelijkheid om de vrije toewijzingsruimte te verruimen naar 15% indien woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten daar prestatieafspraken over hebben gemaakt.

Regels voor toewijzing van de vrije ruimte

Als woningcorporaties de vrije toewijzingsruimte niet voor de doelgroep (eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 44.035 en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 48.625, prijspeil 2023) gebruiken, maar voor andere woningzoekenden moeten zij een aantal huishoudens voorrang geven.

Om te beginnen zijn dit de huishoudens waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat zij voorrang krijgen. De gemeente moet dit dan wel hebben vastgelegd in een huisvestingsverordening.

Daarnaast is er nog een groep die voorrang krijgt. Dit zijn:

  • huishoudens met problemen rond gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten;
  • huishoudens die (met toestemming van de corporatie) woningen met elkaar ruilen;
  • medehuurders die (met toestemming van de corporatie) huurder worden.

Uitzonderingen inkomenstoets

In bepaalde gevallen kan men uitgezonderd worden voor de inkomenstoets bij toewijzingen. Ook zijn er situaties waarin personen hun inkomen op een andere wijze dan de verplichte inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting mogen aantonen. Bepaalde huishoudens met een zorgindicatie komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, ook als het inkomen boven de inkomensgrens ligt.

Dossier woningtoewijzing

Over het onderwerp woningtoewijzing wordt veel gepubliceerd. Om regelgeving en diepgang duidelijk gescheiden te houden, is deze pagina ingericht voor een overzicht van de geldende wet- en regelgeving over het thema woningtoewijzing. Bezoek voor meer verdieping, nieuwsberichten en onderzoeken het dossier woningtoewijzing.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: