Partnerprogramma’s

Bekijk op deze pagina de verschillende partnerprogramma's van circulair en industrieel bouwen. 

Conceptenboulevard, woonstandaard en bouwstroom

Bij conceptueel bouwen wordt gewerkt op basis van herhaalbare en flexibele bouwsystemen, die per project kunnen worden aangepast. De woningen worden industrieel gebouwd. Dit leidt tot een hoge kwaliteit, verkorte bouw- en proceduretijden, een schonere bouw en lagere kosten. Vergelijk het met de auto-industrie: een auto die eenmalig ontworpen en geproduceerd wordt, is onbetaalbaar. Diverse partijen werken samen op basis van deze uitgangspunten:

Lenteakkoord 2.0

Voorjaar 2022 ziet het Lenteakkoord 2.0 het licht. Het doel is om circulair industrieel bouwen te verankeren in de praktijk. Dit vierjarig programma sluit aan op bestaande programma’s op het gebied van circulair bouwen. De samenwerkende partijen zijn Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes, NEPROM en BZK.

Een nieuwe bouwcultuur

Biobased en natuurinclusief bouwen moet uitgroeien tot het nieuwe normaal. Met steun van diverse ministeries en Staatsbosbeheer heeft het College van Rijksadviseurs hiervoor het project ‘Een nieuwe bouwcultuur’ opgestart.