Bazalt Wonen ondertekent Letter of Intent voor betaalbare woningbouw op Saba

Woningcorporatie Bazalt Wonen ondertekent vandaag in het bijzijn van staatssecretaris  Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen de Letter of Intent voor Saba. Een belangrijk onderdeel van de afspraken is het realiseren van circa 50 betaalbare huur- en koopwoningen tot en met 2030. De woningcorporatie ondersteunt de ontwikkeling van de sociale woningsector op Saba en St. Eustatius al langere tijd. Met de ondertekening van de Letter of Intent wordt ook de inzet voor de komende jaren bekrachtigd.

Samen bouwen aan betaalbare woningen

Afgesproken is dat het openbaar Lichaam Saba (OLS) zorgt voor de bouwlocaties voor de nieuwe woningen. Bazalt Wonen bouwt een deel van de woningen als sociale huurwoning voor mensen met een bescheiden inkomen. Ook zorgt de woningcorporatie er met de verhuurdersubsidie (VHS) voor dat de eigen bijdrage aan huur voor de toekomstige huurders met een laag inkomen betaalbaar blijft.

Vergroot afbeelding
Directeur-bestuurder Han Jetten (Woningcorporatie Bazalt Wonen) tekent de Letter of Intent Saba voor de bouw van 50 betaalbare huur- en koopwoningen.

Voortgang beleidsagenda

Deze Letter of Intent maakt onderdeel uit van de uitvoering van de Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland. Deze is op 22 januari 2023 gepubliceerd. Op 15 januari 2024 verscheen de eerste voortgangsrapportage waarin is beschreven welke resultaten het afgelopen jaar zijn gehaald. Zo worden dit voorjaar op Saba, 18 sociale huurwoningen opgeleverd in het project Under the Hill-2.

Ruimtelijk ontwikkelingsprogramma ter inzage

Doel van de beleidsagenda is om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken en de leefomgeving op de eilanden te beschermen. Daarom komt er een huurcommissie op Saba, meer financieringsmogelijkheden voor kopers die de financiering van hun koopwoning net niet rond krijgen en ligt het ontwerp van het ruimtelijk ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland (RO CN) vanaf 23 januari ter inzage. Tot en met 4 maart kan iedereen op het ontwerp reageren.

Vergroot afbeelding
Bazalt Wonen is één van de opdrachtgevers voor de bouw van 18 sociale huurwoningen in het project Under the Hill-2. Deze woningen zullen in het eerste kwartaal van 2024 af zijn. Staatssecretaris Van Huffelen bezocht de projectlocatie afgelopen november.