Wageningen kiest voor een brede aanpak

In de strijd tegen energiearmoede wachtte Wageningen niet af. Vooruitlopend op de Rijkssubsidies trok de gemeente vast haar portemonnee. ‘Doel is problemen vóór te zijn en met een compleet pakket aan maatregelen alle burgers bij te staan,’ zegt wethouder Wijken, Wonen en Cultuur, Anne Janssen.

Vijf ton extra

‘De stijgende energieprijzen hebben een enorme impact op mensen met een smalle beurs,’ stelt Annelies Barnard, directeur van woningcorporatie de Woningstichting. ‘Er is dus veel stress onder onze huurders.’ Het overgrote deel van de minima huurt van de Woningstichting. Janssen: ‘Samenwerken is dus het beste.’ 

Tochtbusters

In 2020 startte de gemeente met de woningcorporatie en het Energieloket de actie ‘Hoe laag kun je gaan’, gebruikmakend van de subsidie van de Regeling Reductie Energiebesparing Woningen (RREW). Inwoners kunnen kiezen voor bezoek van een ‘Tochtbuster’. Die spoort tocht op en verstrekt eenvoudige energiebesparende producten (tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie). Ook een smartphoneapp die het energieverbruik aangeeft, is mogelijk. Of korting op een energiezuinige koelkast of vriezer. Vooral de Tochtbuster is populair: ruim 450 bewoners maakten er al gebruik van.

Vergroot afbeelding Woningstichting Wageningen
Woningstichting Wageningen

Snelle aanpak

Vooruitlopend op de Rijkssubsidies heeft de gemeente deze actie nu uitgebreid en toegespitst op inwoners die te kampen hebben met energiearmoede. Daarbij wordt nauw samengewerkt de woningcorporatie, welzijnsorganisatie Solidez en het Energieloket. Vooruitlopend op de renovatie gingen de Tochtbusters samen met een reparatiemedewerker van de Woningstichting langs bij de ruim 100 jaar oude woningen van de Julianastraat. Soms ging het om adviezen als je gordijnen niet voor de verwarming hangen, soms om directe isolatieverbetering. ‘Dankzij goede samenwerking met de bewonerscommissie meldden veel bewoners zich aan voor een thuisbezoek,’ vertelt Robin Smale, beleidsmedewerker Klimaat en Duurzaamheid bij de gemeente. ‘Tijdens het bezoek bestelde de reparatiemedewerker ter plekke bijvoorbeeld een brievenbusborstel. En de Tochtbuster maakte een afspraak om radiatorfolie te plaatsen. Die snelle aanpak werd gewaardeerd.’

Brede aanpak

Gemeente en de Woningstichting gaan de samenwerking uitbreiden. Janssen benadrukt de noodzaak van een brede aanpak. ‘Werk samen, ga de wijk in, kies voor laagdrempelige maatregelen, denk vooruit.’ Barnard vult aan: ‘Kijk ook naar grotere maatregelen.’ De Woningstichting verduurzaamt al sinds de vorige eeuw haar panden complexgewijs en plaatst er zonnepanelen. Huurders kunnen ook kiezen voor isolerende maatregelen tegen een maandelijkse verhoging van de huur. Verduurzamen is op korte termijn overigens niet voldoende, waarschuwt Janssen. ‘Tegen de huidige stijging van energieprijzen, kun je niet op isoleren. Daarom gaan we inwoners ook compenseren.’