Nijmegen combineerde data om aanpak energiearmoede te versnellen

Om snel aan de slag te kunnen met energiearmoede combineerde de gemeente Nijmegen haar data met die van de woningcorporaties. Door die afstemming kan de gemeente het eerst helpen waar dat het hardst nodig is.

Grootste urgentie

Nijmegen startte medio 2021 met een aanpak energie besparen voor huurders. Ze ging samenwerken met de vier corporaties in Nijmegen: Talis, Portaal, Woonwaarts en Stichting Studentenhuisvesting (SSH&). Kim Kerckhoffs, beleidsadviseur duurzaamheid bij Talis: ‘Op de energiearmoede-data van TNO legden we onze eigen data. Waar zitten onze woningen met de slechtere energielabels; D, E, F en G? In welke wijken zien we nu al veel betalingsproblemen?’ Loes van Wersch, projectleider energiebesparing van de gemeente: ‘Zo kregen wij snel een goed beeld van waar de urgentie het grootst is.’

Vergroot afbeelding Wersch Kerckhoffs Nijmegen
Wersch Kerckhoffs Nijmegen

Coaches en fixers

Met energiecoaches en energiefixers, een informatiebusje en billboards gaat de gemeente reuring in de wijken creëren. Zo worden inwoners gewezen op manieren om energie te besparen.’ Huishoudens kunnen door professionele energiefixers gratis kleine maatregelen als tochtstrips laten aanbrengen. Tot nu toe deden 21.000 huishoudens mee aan eerdere acties van de gemeente. Van Wersch: ‘Met de rijksbijdrage energiearmoede kunnen we nu extra (vrijwillige) energiecoaches werven en betaalde technisch opgeleide energiefixers aannemen om dit jaar 3000 huishoudens te bezoeken. Maar het wordt een grote uitdaging om op de krappe arbeidsmarkt genoeg technische mensen te vinden.’

Argwaan

Binnen de gemeente werken de mensen van fysiek en sociaal domein samen. Kennis uit beide beleidsterreinen is nodig. Van Wersch: ‘Ik wist aanvankelijk niet dat mensen in een kwetsbare situatie vaak argwaan hebben tegenover de gemeente, al kom je hen wat brengen. Mensen kunnen bang zijn dat je hen komt controleren of hun kinderen wilt weghalen. Hulp van sociaal domein-deskundigen is dan nodig.’

Structurele aanpak

Van Wersch benadrukt het belang van een structurele aanpak. De doelgroep is groter dan 3000 en groeit op dit moment. Maatregelen zoals woningisolatie of zonnepanelen zijn ook nodig. Die stimuleren we bij particuliere woningeigenaren met energieadviezen, collectieve inkoopacties voor isolatie, hybride warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast gaan we inwoners ondersteunen die zelf willen isoleren. De gemeente blijft samenwerken met corporaties en hun huurdersbelangenverenigingen. Kerckhoffs: ‘Doordat we onderhoudsschema’s delen met de gemeente voorkomen we dat energiefixers naar woningen gaan die kort daarna toch gerenoveerd of vervangen worden.’ Dat laatste is het geval bij de wijk Jerusalem. Hier worden woningen met een slecht label vervangen door energiezuinige en aardgasvrije woningen.’