Handreiking geclusterde woonvormen

Het aantal ouderen groeit in de komende jaren sterk. Dit vraagt om nieuwe woonvormen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. Deze handreiking van Platform 31 biedt informatie over wat geclusterd wonen voor senioren is en wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het ontwikkelen van geclusterd wonen. Het helpt gemeenten en ontwikkelende partijen (markpartijen, corporaties, zorgaanbieders, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven van senioren) om keuzes te maken in de vormgeving van een specifiek project van geclusterd wonen voor senioren.