Wanneer komt een project in aanmerking voor de startbouwimpuls?

Projecten die door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen doordat ze hun
business case niet meer rond krijgen, kunnen in aanmerking komen voor de Startbouwimpuls. Deze visual maakt de randvoorwaarden en beoordelingscriteria inzichtelijk.