Ruimtelijke Kwaliteit - Frits Palmboom

Het boek 'Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw' van Frits Palmboom kunt u hieronder downloaden. 

'Dit boekje heeft de strijdbaarheid van een pamflet: het is een dringend pleidooi om bij de fabrieksmatig vervaardigde woningbouw niet alleen te letten op kwantiteit, kosten en snelheid, maar ook op een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het start vanuit de stelling dat de stedenbouwkundige inpassing cruciaal is voor de ruimtelijke kwaliteit van de woningbouw. Woningbouw draait niet alleen om individueel woongenot, maar bepaalt ook de collectieve leefkwaliteit van de buurten, steden en dorpen waar we in wonen.'