Programma – Een thuis voor iedereen

Dit rapport is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met branchevereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de G4, de G40, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).