Transformatie Triomf: Oud bejaardentehuis wordt gemengde woonwijk in Bloemendaal

Interview uit het Realisatieboek Tijdelijke Huisvesting met Silvana Hoogland, sociaal projectleider bij de gemeente Bloemendaal. 

De transformatiewoningen Oldenhove te Bloemendaal zijn gehuisvest in een voormalig verzorgingstehuis. De woningen bieden onderdak aan een mix van statushouders, studenten en reguliere woningzoekenden. Voor de buurt is het een positieve ontwikkeling dat er weer plannen zijn voor het gebouw. Omdat de omwonenden en bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling en er ruimte is voor initiatieven, voegt het gebouw maatschappelijke waarde toe aan de omgeving.

De planning heeft voorzien in de realisatie van de eerste transformatiewoningen in november 2022. Het plaatsen van de eerste woning heeft als een vliegwiel voor de verdere ontwikkelingen gezorgd. Het bijzondere van dit transformatieproject is dat de woningen worden verhuurd op basis van de Leegstandswet. Hierdoor kon de verhuur al beginnen voordat er een vergunning of afwijking van het bestemmingsplan nodig was. Verder zorgt de betrokkenheid van omwonenden en bewoners voor cohesie.

Vergroot afbeelding
Transformatiewoningen Oldenhove te Bloemendaal.

Interview met Silvana Hoogland, sociaal projectleider bij de gemeente Bloemendaal

Silvana Hoogland werd vorig jaar door gemeente Bloemendaal ingehuurd als sociaal projectleider bij het transformatieproject aan de Dompvloedslaan. Zij vertelt enthousiast over hoe een oud bejaardentehuis wordt getransformeerd tot negentig volwaardige woningen voor een gemengde doelgroep. Gemeente Bloemendaal startte dit initiatief om statushouders en andere spoedzoekers te kunnen huisvesten. Om dit succesvol te doen heeft de gemeente zich actief ingezet om de nieuwe bewoners goed te laten landen en om draagvlak bij omwonenden te creëren.

De gemeente Bloemendaal ziet de transformatie van het bejaardentehuis niet alleen als een manier om woningen te realiseren, maar ook als een mogelijkheid om bewoners met elkaar te verbinden. In het gebouw zijn meerdere faciliteiten aanwezig, van een huisarts tot een vluchtelingenmedewerker. De gemeenschappelijke ruimten zoals het souterrain, de buitenruimte en de recreatieruimte zijn beschikbaar voor zowel inwoners als omwonenden. Hier worden activiteiten georganiseerd zoals koffieochtenden, en er is ruimte om te tuinieren. De gemeente is van mening dat het creëren van draagvlak in de omgeving een belangrijke succesfactor is. Dat blijkt wel uit dit project. Er zijn nu bedrijven die als bedrijfsuitje de muren willen verven en buurtbewoners bieden aan om schoon te maken. Op de vraag hoe de gemeente dit heeft bewerkstelligd, antwoordt Silvana dat door écht te luisteren en de omwonenden ruimte te geven voor hun verhaal, er uiteindelijk enthousiasme ontstond. De gemeente nam ideeën van de participatiesessies erg serieus in de planvorming. Door het organiseren van rondleidingen en informatiebijeenkomsten is de buurt over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Daarnaast ontvingen omwonenden een telefoonnummer waar zij naar konden bellen bij problemen. Wat opviel: niemand belde. 

Gemeente Bloemendaal vindt het belangrijk om bij te dragen aan het huisvesten van statushouders en woningzoekenden. Eind 2021 is het transformatieproject gestart. Het pand leent zich goed voor transformatie, omdat het relatief makkelijk te verbouwen is. De gemeente heeft een huurcontract voor tien jaar afgesloten. De eerste bewoners zijn in november 2022 ingetrokken in de woningen. De laatste woning wordt in de loop van 2023 opgeleverd. Elke getransformeerde woning vereist een andere aanpak omdat de faciliteiten per kamer verschillen. De woningen variëren van 20 tot 100 vierkante meter. In elke woning is een keuken en badkamer met toilet aanwezig. Per woning wordt gekeken welk type bewoner het beste in de woning past.

De doelgroep bestaat uit een mix van statushouders, regulier woningzoekenden en studenten, voornamelijk vanuit Hogeschool InHolland. Daarnaast hebben studenten van Hogeschool InHolland als studieopdracht meegedacht over een meerjarenplan met de vraag: ''Wat kan er met het pand gedaan worden over 10 jaar?'' De gemeente neemt de inzichten en oplossingen die hieruit voortkomen serieus.   

“Het creëren van draagvlak en de politiek meekrijgen is ontzettend belangrijk. Zodra dat goed zit, ben je een heel eind.” - Silvana Hoogland, sociaal projectleider bij de gemeente Bloemendaal

In dit transformatieproject voert cohesie de boventoon. Het is gemeente Bloemendaal gelukt om met een transformatieproject de buurt met elkaar te verbinden en saamhorigheid te creëren. Het laat zien hoe actieve communicatie en het luisteren naar omwonenden tot succesvolle projecten kan leiden. Het laat ook zien hoe bestaande panden door middel van transformatie een mooie nieuwe woonbestemming kunnen krijgen.

Het is voor de gemeente mogelijk geweest om de businesscase rond te rekenen met een tienjarige exploitatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van een subsidie. Er wordt verhuurd op basis van een Leegstandswetvergunning. Het verhuren doet de gemeente zelf, zonder samenwerking met een corporatie. Daar zijn ze uniek in.