Verplaatsbare woningen en een goed thuis: het project NDW21 in Nijmegen

Interview uit het Realisatieboek Tijdelijke Huisvesting met Henk van Ramshorst, projectontwikkelaar bij de gemeente Nijmegen.

Henk van Ramshorst is actief betrokken bij het project NDW21. NDW21 is een nieuwe stadsbuurt in de Nijmeegse wijk Winkelsteeg. Er komen circa 500 verplaatsbare woningen die na 15 jaar een nieuwe locatie krijgen. Gemeente en woningcorporaties willen dat het een goed thuis is voor iedereen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van NDW21.

In de gemeente Nijmegen is enorme schaarste aan huisvesting. Van Ramshorst benadrukt dat de gemeente landelijk op de tweede plek staat van gemeenten met de grootste woningnood. Vooral voor bepaalde groepen, zoals starters, studenten en statushouders, is het lastig om aan een geschikte woning te komen. De gemeente grijpt om die reden alle kansen aan om zo snel mogelijk extra woningen te bouwen. De gebiedsontwikkeling Winkelsteeg gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. In dit gebied worden ruim 4.000 woningen gebouwd.

Gebiedsontwikkelingen van dit formaat kennen een lange realisatietijd. Met NDW21 wil de gemeente binnen dit gebied versneld 500 verplaatsbare woningen bouwen. Op de locatie is de bestemming ‘bedrijventerrein’ van toepassing, maar dankzij een vergunning voor afwijkend gebruik is de bouw van verplaatsbare woningen toch mogelijk. Dit doet de gemeente in samenwerking met woningcorporaties Portaal, SSH&, Talis en Woonwaarts. Een unieke en nieuwe samenwerking met vier Nijmeegse corporaties, waarbij alle partijen zich volledig hebben ingezet om hier een succes van te maken. Bestuurlijke betrokkenheid en commitment waren daarbij erg belangrijk. De gemeenteraad was zich bewust van de noodzaak en heeft het plan altijd ondersteund.

Ondanks het commitment van alle partijen is het op sommige momenten tijdens de realisatie toch spannend geweest, aldus Van Ramshorst. Het concept van deze woningen is namelijk voor iedereen nieuw en anders. Het is bijvoorbeeld niet bekend wat de marktwaarde van de woningen is over 15 jaar, wanneer ze niet langer op de tijdelijke locatie kunnen blijven. Laat staan dat daar harde garanties op kunnen worden gegeven. Wel heeft de gemeente met de corporaties afgesproken dat zij in gezamenlijkheid op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor de woningen als dat nodig is. De actieve betrokkenheid en commitment vanuit partijen heeft extra vertrouwen gegeven. Tegelijkertijd zagen de corporaties het project ook als een kans om iets unieks te creëren en een nieuwe buurt te ontwikkelen.

Op NDW21 is er ruimte voor een aantal tijdelijke Tiny Houses in particulier opdrachtgeverschap. De locatie is nabij het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal, en op loopafstand van station Goffert. De planning van het project: de oplevering van de eerste woningen wordt verwacht vanaf de zomer van 2023. Eind 2023 zullen alle 500 woningen op NDW21 klaar zijn.

“De nieuwste woningen in de oudste stad. Wees flexibel, we moeten ons aanpassen aan een heel nieuw product en nieuwe omstandigheden.” - Henk van Ramshorst, projectontwikkelaar bij gemeente Nijmegen

Van Ramshorst voegt toe dat de houding van alle partijen die hebben meegewerkt aan dit project doorslaggevend is geweest. Elk woningbouwproject heeft zijn eigen uitdagingen, en het is de kunst om daarmee om te gaan: “Bij NDW21 zijn we daarin geslaagd door goed samen te werken”. Zijn tip: “wees flexibel, we moeten ons aanpassen aan een heel nieuw product en nieuwe omstandigheden”.

Het belangrijkste voor nu is dat er zo snel mogelijk een nieuw thuis voor een groot aantal inwoners van Nijmegen wordt gecreëerd. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang en het animo voor de woningen is enorm. Dat laat zien dat ook deze verplaatsbare woningen in trek zijn.

Winkelsteeg is een grote gebiedsontwikkeling in Nijmegen. NDW21 is daar een belangrijk eerst zichtbaar onderdeel in.

De woningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor permanente bouw en zijn hierdoor erg energiezuinig. Er zullen veel verschillende doelgroepen samen wonen in deze buurt, echter ligt de focus met name op kleinere huishoudens. Het is de bedoeling dat op de kop een kleine buurtvoorziening en enkele ateliers komen. De locatie is beschikbaar voor de komende 15 jaar. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de woningcorporaties over een nieuwe locatie voor de tweede exploitatietermijn. Wat in de toekomst op de locatie aan de Nieuwe Dukenburgseweg gaat gebeuren, dat is nog niet bekend.